Refundacja okularów korekcyjnych przez pracodawcę
Zapisz się na badanie

Refundacja okularów korekcyjnych przez pracodawcę – jak ją uzyskać?

Zatrudniając pracownika na umowę pracę, pracodawca ma obowiązek zrefundowania okularów korekcyjnych swojemu pracownikowi, jeśli podczas badań profilaktycznych okulista zalecił noszenie okularów korekcyjnych do pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Prawo to zostało uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w wszelkiego rodzaju ekrany.

Pracodawca może zapewnić okulary korekcyjne dając takie okulary pracownikowi, płacąc za nie albo zwracając koszt za wyrobienie określonych okularów.

Komu dokładnie przysługuje refundacja okularów

Zgodnie z definicją w Kodeksie Pracy, pracownikiem określa się osobę zatrudnioną na umowę o pracę. Jednakże pracownikiem, według wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Pracy, jest każda osoba, która w czasie pracy korzysta z monitora przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Taka osoba powinna też otrzymać od pracodawcy skierowanie na wykonanie badań profilaktycznych.

Co więcej artykuł 304 Kodeksu pracy mówi  o obowiązku zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym, które pracują na innej podstawie niż stosunek pracy do zakładu pracy. Jest to więc punkt wyjścia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, aby ubiegać się o refundację okularów korekcyjnych u swojego pracodawcy.


Wybierz swoje okulary

Soczewki korekcyjne marki HOYA  z powłoką antyrefleksyjną są już w cenie oprawek

Jak uzyskać refundację okularów – procedura

Pracownik, który wcześniej otrzymał skierowanie na badanie wzroku w ramach badań profilaktycznych, powinien dostarczyć do pracodawcy zalecenie lekarza, które nakazuje potrzebę stosowania okularów korekcyjnych. Następnie, przy zakupie okularów korekcyjnych należy pamiętać o poproszeniu o fakturę. Faktura może być wystawiona na pracownika. Ostatni etap to złożenie do pracodawcy wniosku o dofinansowanie poniesionych kosztów za zakup okularów korekcyjnych.

Wysokość dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych

W rozporządzeniu Ministra Pracy nie ma wzmianki jak wysoka powinna być kwota dofinansowania za okulary korekcyjne. Brak tam też zapisu z jaką częstotliwością pracownik o taką refundację może się ubiegać. Kwestie te powinny być więc uregulowane w przepisach wewnętrznych danego zakładu pracy.  Takie zapisy znajdują się zazwyczaj w regulaminie wynagradzania lub w innym oddzielnym zarządzeniu. Kwota refundacji powinna pokrywać koszt szkieł o charakterystyce zaleconej przez lekarza. ( np. specjalne szkła do pracy z komputerem eliminujące nadmiar niebieskiego światła) i opraw okularów – te powinny spełniać podstawowe standardy oraz koszt robocizny. Na pewno wcześniej pracodawca powinien porozumieć się z pracownikiem w kwestii limitu cenowego za okulary.  Aby to ustalić pracodawca, powinien wcześniej zapoznać się z cenami takich okularów na rynku.

Kwota refundacji za okulary korekcyjne jest zwolniona z opodatkowania i oskładkowania. Jednakże należy pamiętać, że prawo do zwolnienia z opodatkowania nie obowiązuje w przypadku gdy badania, w ramach których zostały zalecone okulary korekcyjne, nie zostały zrobione na podstawie skierowania z miejsca pracy. Także jeśli pracownik nie spełnia przynajmniej jednego warunku refundacji, powstaje obowiązek podatkowy dla pracownika. Taka sytuacja może wystąpić na przykład kiedy pracownik otrzymał refundację za koszty poniesione przy zakupie okularów, a nie pracuje przy ekranie więcej niż 4 godziny dziennie.

Kupując oprawki w Sirene w ich cenie otrzymacie standardowe soczewki Hoya Maxxee HCC z powłoką antyrefleksyjną i oleofobową ułatwiającą czyszczenie. W naszej ofercie dodatkowej znajdziecie też soczewki specjalne np. do pracy przy komputerze – Hoya BlueControl, które eliminują nadmiar niebieskiego światła emitowanego przez ekrany.

Copyright © 2020 Sirène