Regulamin - Sirene Eyewear
Zapisz się na badanie

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.sireneeyewear.com

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy SIRENE jest dostępny pod adresem internetowym www.sireneeyewear.com.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, który zawrze lub zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w ramach Sklepu.

 2. Sprzedawca lub Sirene – Sirene Sp. z o.o. z adresem korespondencyjnym Sirene Sp. z o.o. ul. Bracka 18, 00-028 Warszawa, Polska.

 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sireneeyewear.com

 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.

 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 10. Produkt – dostępne w Sklepie oprawy okularowe, szkła przeciwsłoneczne i korekcyjne, akcesoria okularowe i usługi optyczne będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 12. Kurier – przewozowa firma kurierska, której Sprzedawca powierza dostarczenie Produktu

 13. Domowa przymierzalnia – usługa umożliwiająca Klientowi przymierzenie wybranych 4 par okularów przez 4 dni zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

§3

Zakres działalności Sklepu Internetowego

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet:
 1. oprawek korekcyjnych Sirene,
 2. oprawek korekcyjnych Sirene wraz ze wstawionymi soczewkami korekcyjnymi wykonanymi na indywidualne zlecenie klienta,
 3. okularów przeciwsłonecznych marki Sirene,
 4. soczewek korekcyjnych markek Essilor, Hoya
 5. akcesoriów do okularów.
 1. Sprzedaż soczewek korekcyjnych odbywa się na indywidualne zlecenie Klienta, co do mocy oraz innych parametrów soczewek, które mają zostać zainstalowane w wybranych oprawkach korekcyjnych Sirene. Klient wskazuje moc oraz inne parametry soczewki (sferę, cylinder, oś, inne) oraz rozstaw źrenic w formularzu zamówienia poprzez:
 1. załączenie zeskanowanej recepty lekarskiej do Zamówienia,
 2. dosłanie zeskanowanej recepty do wcześniej złożonego Zamówienia (Uwaga: w takim przypadku do czasu dosłania zeskanowanej recepty realizacja złożonego Zamówienia zostaje zawieszona).
 3. przesłanie parametru rozstawu źrenic Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku braku tego parametru z Klientem skontaktuje się obsługa Sklepu.
 1. Sirene w realizacji recept na szkła korekcyjne kieruje się przede wszystkim kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i zdrowiem Klienta. Z tego względu Sirene ustaliło następujące zasady realizacji recept na szkła korekcyjne:
  1. Sirene zobowiązuje się realizować recepty na szkła korekcyjne w przedziale od -6 do + 6 dioptrii i przy wartości cylindra do 2,00.
  2. Sirene zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji każdej recepty poza przedziałem wskazanym w punkcie a. powyżej. W takich sytuacjach obsługa Sklepu skontaktuje się z klientem w celu poinformowania go o niemożliwości realizacji recepty i ustalenia dalszych kroków realizacji zamówienia.
  3. Sklep nie realizuje recept na szkła progresywne. Szkła progresywne można zrealizować w showroomie marki np. na ul. Żelaznej 51/53 lub ul. Brackiej 18 w Warszawie.
  4. Sirene zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji każdej recepty w sytuacji podania niepełnych danych w recepcie, gdy recepta jest nieczytelna lub w sytuacjach, w których wewnętrzne normy estetyczne lub bezpieczeństwa Sirene mogą nie być spełnione.
  5. Niektóre moce szkieł korekcyjnych są dostępne tylko w indeksach wyższych niż 1.5. W takich sytuacjach obsługa klienta Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o konieczności dopłaty za wyższy indeks.
 2. Sirene nie odpowiada za dane błędnie wypełnione lub wysłane przez Klienta.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
 4. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Produktów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.
 5. Zdjęcia oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

Wszelkie pytania, komentarze prosimy kierować na adres e-mail: info@sireneeyewear.com, za pomocą formularza kontakt na portalu Sklepu lub telefonu 732 590 003.

 1. Adres do korespondencji i zwrotów towaru:

Sirene sp. z o.o.

Bracka 18

00-058 Warszawa

Polska

 1. Numer konta bankowego:

Bank: ING

Numer konta: 07 1050 1025 1000 0090 8130 8646

IBAN: PL

BIC/SWIFT: INGBPLPW

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet z minimalną prędkością łącza 1 Mbps i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera lub inna.

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

Sirene w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 5

Płatności

 1. Ceny podane w Sklepie są w PLN, Euro lub innej wskazanej na stronie Sklepu walucie i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 2. Zapłata za towar musi nastąpić przed wysyłką towaru lub za pobraniem.

 3. Zapłata może być zrealizowana za pośrednictwem serwisu Pay Pal, przelewu bezpośredniego na konto Sklepu, za pomocą karty działającej w systemie akceptowanym przez Sirene, systemu płatności PayU, systemu płatności Przelewy 24 lub za pobraniem, gotówką u Kuriera.

 4. W przypadku podania nieprawidłowych danych podczas składania zamówienia lub braku realizacji pełnej, wymaganej płatności lub w przypadku, kiedy płatność nie zostanie zrealizowana lub odwołana w każdym z takich przypadków Sklep ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wybrane oprawki oraz bezpłatne szkła korekcyjne. Jeśli klient wybierze opcję zakupu płatnej wersji szkła korekcyjnego do ceny zostanie doliczona cena za wybrane szkła korekcyjne.

 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, będzie podana przez obsługę klienta Sklepu, która skontaktuje się z Klientem w celu obliczenia docelowej ceny zakupu. Taka sytuacja może zaistnieć przede wszystkim w sytuacjach realizacji skomplikowanych recept na szkła korekcyjne.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail i hasło do logowania.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@sireneeyewear.com.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,

 3. wybrać rodzaj szkła korekcyjnego (opcjonalnie),

 4. a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli ma zostać wystawiona;

 6. jeśli zamawiane są szkła korekcyjne za pomocą przycisku „Wybierz plik“ należy wybrać zapisaną wcześniej na dysku receptę. Następnie za pomocą przycisku „Wgraj plik” potwierdzić wybrany plik. W ten sposób recepta zostanie dodana do zamówienia. Recepta powinna zawierać rozstaw źrenic dla każdego oka. Recepta może też być wysłana do Sklepu później przez e-mail.

 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

 1. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

 2. Od poniedziałku do soboty w godzinach 11-19 Sprzedawca oferuje mailowe i telefoniczne wsparcie przy składaniu zamówień. Dane kontaktowe podane są w Sklepie.

 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 8

Zasady korzystania z Domowej Przymierzalni

 1. W Domowej Przymierzalni dostępne są wybrane przez Sprzedawcę modele okularów. Sprzedawca zastrzega, że wybrane okulary z kolekcji prezentowanej na Stronie mogą nie być dostępne w ramach Domowej Przymierzalni.
 2. W celu skorzystania z Domowej Przymierzalni Klient powinien wybrać do 4 par okularów, które chce przymierzyć, klikając przycisk „Przymierzam w domu” na wybranych kartach Produktu.
 3. Do skorzystania z Domowej Przymierzalni niezbędne jest opłacenie kaucji zwrotnej za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 w wysokości 590 zł. Kaucja zwracana jest klientowi niezwłocznie za pośrednictwem Przelewy 24 w momencie otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu Domowej Przymierzalni jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.
 4. Okulary w ramach usługi Domowej Przymierzalni dostarczane są na koszt Sprzedawcy Kurierem.
 5. Czas realizacji dostawy z Domową Przymierzalnią wynosi do 10 dni roboczych.
 6. W przesyłce Sprzedawca dostarczy Klientowi zwrotny list przewozowy. List służy do zwrotu przesyłki na koszt Sprzedawcy.
 7. Klient zobowiązuje się zwrócić okulary w terminie 4 dni roboczych od dnia doręczenia mu przesyłki przez Kuriera.

 8. W celu dokonania zwrotu okularów z Domowej Przymierzalni Klient powinien wejść na stronę Kuriera pod adresem www.dhl24.com.pl/zwroty i formularzu podać numer przesyłki zwrotnej. Numer przesyłki zostaje dostarczony Klientowi w pudełku Domowej Przymierzalni na zwrotny liście przewozowym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Następnie należy wybrać sposób odbioru tj. wezwać Kuriera pod wskazany adres lub nadać przesyłkę w wybranym w formularzu punkcie DHL.
 9. Klient powinien zwrócić wszystkie wypożyczone okulary i ich opakowania.
 10. Jeżeli Klient zdecyduje się na zakup okularów powinien dokonać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu w sposób określony w §7.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność na zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych okularów.
 12. W przypadku nieodesłania do Sprzedawcy okularów w przeciągu 4 dni roboczych od daty ich dostarczenia, Klient wyraża zgodę na obciążenie go opłatą w pełnej wysokości za wszystkie niezwrócone oprawki.
 13. W sytuacji niezwrócenia opraw przez Klienta w terminie regulaminowym, zagubienia opraw lub zwrotu opraw uszkodzonych kaucja, o której mowa w § 8 pkt. 3 nie zostanie zwrócona. Klient zgadza się w takiej sytuacji na obciążenie go kosztami każdej zgubionej, uszkodzonej lub nieodesłanej oprawki zgodnie z aktualnym cennikiem ze strony Sklepu.
 14. W przypadku odesłania do Sprzedawcy okularów uszkodzonych lub zniszczonych w widoczny sposób Klient wyraża zgodę na obciążenie go opłatą w wysokości kosztu naprawy okularów lub jeśli okulary nie nadają się do naprawy w pełnej wysokości ceny za dany model opraw podany w Sklepie.

§ 9

Sposób i termin dostawy

 1. Sirene zobowiązuje się wysłać zamówione produkty w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (zwykle zajmuje nam to 24h godziny) od momentu otrzymania zamówienia oraz pełnej zapłaty za towar. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy jednak zamówień szkieł korekcyjnych lub opraw okularowych ze szkłami korekcyjnymi.

 2. Jeśli wybierzesz szkła korekcyjne termin wysłania produktu zostanie wydłużony o czas przygotowania Twoich szkieł. Dla większości szkieł są to 3 dni robocze, ale dla bardziej skomplikowanych zamówień Sirene zastrzega, że czas oczekiwania na realizację recepty może się wydłużyć do 21 dni roboczych.

 3. Sirene oferuje darmową dostawę swoich produktów na terenie Polski. Koszt wysyłki za granicę kalkulowany jest indywidualnie.

 4. Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy przewozowej DHL (Kurier) lub innych dostawców.

 5. Kurier może wymagać podpisu Klienta na miejscu dostawy, dlatego prosimy o obecność w miejscu odbioru przesyłki lub zapewnienie osoby, która w imieniu Klienta będzie mogła ją odebrać.

 6. Estymowane terminy dostaw są następujące:

Polska: 1-2 dni roboczych

Europa: 2-5 dni roboczych

US & Canada: 4-7 dni roboczych

Reszta świata: 7-14 dni roboczych

 1. Powyższe terminy są traktowane jedynie jako estymacja. Sirene nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnia spowodowane przez czynniki niezależne od Sirene jak odprawy celne, przebieg procesu płatności.

 2. Zalecamy używanie serwisu śledzenia przesyłek dostarczonego przez Kuriera lub bezpośrednio przez Sirene w celu poznania statusu dostawy.

 3. Jeśli z jakiś powodów nie otrzymacie Państwo przesyłki w estymowanym czasie dostawy prosimy o kontakt z obsługą klienta pod adresem info@sireneeyewear.com.

 4. O wszystkich etapach realizacji zamówienia Sirene będzie informować klienta drogą mailową.

 5. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Klient powinien zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem, płatności Pay Pal albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu).

 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 3. Początek biegu terminu wysyłki Produktu do Klienta liczy się zawsze od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

 5. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kuriera liczy się od dnia uznania zapłaty za towar rachunku bankowego Sprzedawcy.

 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego świata z wykluczeniem miejsc, do których nie dostarcza przesyłek firma DHL.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Poza przypadkami opisanymi w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku:

 1. zakupu opraw okularowych wraz z zainstalowanymi soczewkami korekcyjnymi wykonanymi na indywidualne zlecenie Klienta;
 2. wykonania soczewek korekcyjnych na indywidualne zlecenie Klienta.
 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 2. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 3. Oświadczenie może być wysłane na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy i zwrotu Produktu, wszystkie dokonane przez niego płatności.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 6. Towary odsyłane w ramach procedury odstąpienia od umowy należy wysyłać na adres Sirene sp. z o.o. ul. Bracka 18 00-028 Warszawa Polska

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. Wada polega na niezgodności produktu z Umową.

 3. Sirene obejmuje swoje towary 12 miesięczną gwarancją.

 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji.

 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie drogą elektroniczną na adres info@sireneeyewear.com. W celu zgłoszenia reklamacji można wykorzystać formularz reklamacyjny, udostępniony przez Sprzedawcę.

 6. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sirene sp. z o.o. ul. Bracka 18, 00-028 Warszawa Polska

 9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do klienta produkt wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. W przypadku wyczerpania zapasu danego produktu Sklep zaproponuje inny produkt z oferty.

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu Kurierowi.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 3. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 4. W Sklepie wykorzystane są pliki typu Cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta, co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić, jakość usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby, w jakich przeszukiwany jest Sklep. Klient może zabronić odbierania plików Cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików Cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

 5. Sklep wykorzystuje pliki Cookies w celu:

 1. zapamiętania zalogowania;

 2. zapamiętania preferencji wyświetlania Serwisu;

 3. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Sklepu.

 1. Sklep informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 2. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom.

 3. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 1. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

 2. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 3. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Sklep jest własnością i prowadzony jest przez Sirene Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niemcewicza 7/9 lok 194 Warszawa Polska, zarejestrowany pod numerami: KRS 0000588513, NIP 9121881429 i REGON 363106941

 2. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim lub innym wybranym przez Sklep.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Klient korzystający ze Sklepu potwierdza, że otrzymuje do niego dostęp tylko w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 7. Żadna z treści Sklepu nie może być pobierana, kopiowana, powielana, przesyłana, przechowywana, sprzedawana lub dystrybuowana bez uprzedniej pisemnej zgody Sirene.

 8. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej w Sklepie i jego treści, w tym, bez ograniczeń projekt strony internetowej, schematy kolorów, układy, teksty, obrazy, grafika i oprogramowanie oraz kody źródłowe są własnością lub licencjonowane przez Sirene.

Copyright © 2024 Sirène